Disclaimer voor belgischedatingsites.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van belgischedatingsites.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door belgischedatingsites. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

In eerste instantie willen wij aangeven dat deze site een gratis informatiebron is die ernaar streeft nuttige inhouds- en vergelijkingsfuncties te bieden aan zijn bezoekers. Houd er rekening mee dat de beheerder van deze site reclame en affiliate compensaties accepteert van bepaalde bedrijven die op de site verschijnen, en deze compensatie heeft invloed op de locatie en volgorde waarin de bedrijven (en / of hun producten) worden gepresenteerd en kan in sommige gevallen ook van invloed zijn op de score die aan hen is toegekend.
De score die op deze website wordt weergegeven, wordt door de beheerder naar eigen goeddunken bepaald en mogen niet worden gebruikt voor nauwkeurigheidsdoeleinden. In feite hebben bedrijfs- of productvermeldingen op deze pagina geenĀ  goedkeuring van de exploitant van de beheerder.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van belgischedatingsites is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij belgischedatingsites.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met kerstmoment te mogen claimen of te veronderstellen.

belgischedatingsites.be streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. kerstmoment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van belgischedatingsites.be op deze pagina.

Meer informatie kan je verkrijgen op info@belgischedatingsites.be